พิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Dagon University

25 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Dagon University, The Republic of the Union of Myanmar แบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศษสตร์ และ Dr. Nu Nu Yi, Pro-Rector, on behalf of Rector of Dagon University, The Republic of the Union of Myanmar ร่วมลงนาม  ข้อมูลโดย : https://www.cmu.ac.th/th/article/1ef8f8d1-0a9f-407f-93c5-fe52e0fe923d?fbclid=IwAR0wK6XMGyoFY5LyYNeY2jLR7cAKDvNAns34430CrQ674Jkjyw3qADy1Exs
แกลลอรี่