วิศวฯ ผนึกกำลัง ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน Logistics เสริมศักยภาพงาน แพทย์-พยาบาล

17 มีนาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ CHES (Center of Healthcare Engineering System) พร้อม รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ และแชร์ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อหาโจทย์วิจัยจากทีมงานฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีทีมผู้บริหารคณะแพทย์ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รศ.ดร.แพทย์หญิง ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือ โดยหลังจากการแบ่งปันประสบการณ์ ทีมงานทั้ง 2 ฝ่าย ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในประเด็นมุ่งเป้าด้านการทำโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเปล และลดขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Lean) ในขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก (Outpatient Department: OPD) เป็นประเด็นนำร่อง นอกจากนี้ ได้วางแนวทางการประชุมติดตามงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและรับโจทย์วิจัยพร้อมพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพกับความท้าทายด้านอื่นๆ ต่อไปวิศวฯ ผนึกกำลัง ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน Logistics เสริมศักยภาพงาน แพทย์-พยาบาล ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=25680
แกลลอรี่