คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติงาน งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564 กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

24 มกราคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติงาน งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564 กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และถือเป็นบุคลากรคนแรกของทางคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”

โดยมีการเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs24012022/