ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมคุณแม่รสสวรรค์ ป้องกัน

18 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและไว้อาลัยต่อการจากไป ของ คุณแม่รสสวรรค์ ป้องกัน มารดาของ ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน (อาจารย์ปั๊ก) ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ณ วัดศรีอรุณ (บ้านไร่) ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
แกลลอรี่