ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

6 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ งานด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 
แกลลอรี่