การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ "การขับเคลื่อนงานล้านนาสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม"

13 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ "การขับเคลื่อนงานล้านนาสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม" โดยมีคุณอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมประชุม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่