ร่วมงานแถลงข่าว “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6

6 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6 (CMU - Chiang Mai Marathon 2022)” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานแถลงข่าว โดยมีคุณอมรรัตน์ ขัติยศ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่