พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง Faculty of Societal Safety Sciences, Kansai University และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Prof. Dr. Shoji Tsuchida, Dean of the Faculty of Societal Safety Sciences, Kansai University ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง Faculty of Societal Safety Sciences, Kansai University และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่