ทีม Foodprompt คว้ารางวัลชมเชยระดับภาคเหนือ เวทีระเบิดไอเดียแผนธุรกิจจากงานวิจัย 8th Research to Market Northern

29 ธันวาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ทีม เข้าร่วมการประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัย ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2020 : R2M 2020) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งทั้ง 3 ทีม คว้ารางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้

     รางวัลชนะเลิศเป็นผลงานของทีม CMUgency นำเสนอผลงานวิจัยเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน สำหรับประเมินอาการผู้ป่วยระหว่างนำส่งบนรถฉุกเฉิน รับเงินรางวัล 30,000 บาท

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Erytho-Sed นำเสนอผลงานวิจัยวัสดุควบคุมภาพสำหรับตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงหรือเลือดเทียมในทางการแพทย์ รับเงินรางวัล 15,000 บาท

     และทีม Foodprompt คว้ารางวัลชมเชยจากผลงานเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปอาหาร 3 มิติสำเร็จรูป เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคล รับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมีนายกฤษดา พิชัยศรทัต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทีม

     หลังจากนี้ ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 ทีม ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้ามุ่งคว้าชัยในการแข่งขันระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

     โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2020 : R2M 2020) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมนำองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาและปรับใช้สู่สังคมไทยโดยคนรุ่นใหม่ต่อไป

     ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากเว็บไซต์ http://iti.up.ac.th/th/main/readnew/319     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่