คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 358 ครอบครัว ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่