ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไร?.... ให้ยั่งยืน

14 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไร?.... ให้ยั่งยืน"

ร่วมหาคำตอบกันได้ในงานเสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์
รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ

จัดทั้งหมด 3 ครั้ง วันเสาร์ที่ 15, 22, 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

รับชมฟรี!! ผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์?ธรรมชาติ?วิทยาดอยสุเทพฯ และแอปพลิเคชั่น Zoom

ลงทะเบียน?ล่วงหน้าทาง https://forms.gle/wcFW1znLmRvHpUQn8

แกลลอรี่