หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารนเทศ จำนวน 1 อัตรา

14 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ่จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันฯ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942086