วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วรินทร วสุวัต กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณะจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

19 มกราคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์ วรินทร วสุวัต กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP อาจารย์ไกรสิงห์ ใจหลวง หัวหน้างานแนะแนว และอาจารย์ ธมณ วสุวัต
งานแนะแนว จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส และแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอนาคต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่