ศิษย์เก่าวิทยา มช. บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 5 หมื่นบาท

30 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

                คุณเฉลิม หวังบริรักษ์กุล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นรหัส 125  มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความขอบคุณ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่