กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565

19 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับนักศึกษาที่จะร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย และอ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
 
แกลลอรี่