ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

22 กุมภาพันธ์ 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ?ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4140044 อัตราค่าจ้าง 17,060 บาท เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่