คอนเสิร์ต Super Rush สนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

21 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกไปกับ คอนเสิร์ต Super Rush ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” อีกทั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการทำงานของสภานักเรียน โอกาสพิเศษ 15 ปีวนมาอีกครั้ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”เพื่อโรงเรียนของเรา
             สามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ต ผ่านทางแอปพลิเคชัน The Concert และหน้าเว็บไซต์ https://www.theconcert.com/ #เราร่วมกันมีสุขร่วมสนุกฉันน้องพี่ #สาธิตมอชอ #ฉัททันต์เกมส์
 
แกลลอรี่