อาจารย์ อก.มช. และทีมผู้วิจัย คว้า 2 รางวัล ในการประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ (IWIS 2023)

15 ธันวาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และทีมผู้วิจัย คว้า 2 รางวัล ในการประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ The 17th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2023) ได้แก่ 1. รางวัล Gold Medal และ 2. รางวัล Special Award from World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) จากผลงานเรื่อง บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ผสมวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร Bio-degradable Plastic Packaging with Agricultural Wastes Blended ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
แกลลอรี่