หารืองานวิจัยร่วมกับบริษัท ไทยกัญชง จำกัด

21 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยกัญชง จำกัด พร้อมทีมงานจากบริษัท ไทยกัญชง จำกัด เพื่อหารือการทำงานวิจัยกัญชงร่วมกับอาจารย์นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่