การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 และการสัมมนาศึกษาดูงาน โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 2/2565

19 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 และการสัมมนาศึกษาดูงาน โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้สมาชิกสภาคณบดีฯ ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่