บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Royal Canin Club เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับสุนัขและแมวให้กับเจ้าของน้องหมา น้องแมว

30 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดกิจกรรม Royal Canin Club เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับสุนัขและแมวให้กับเจ้าของน้องหมา น้องแมว ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่