ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สิญา อุทัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สิญา อุทัย
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564
แกลลอรี่