งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2561

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคุณคะซึโนริ คาวาดะ (Kazunori Kawada) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์ โดยในปีนี้มาในธีม “ความทรงจำฤดูร้อน ????? (นัตสึโนะโอะโมอิเดะ)" เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น 
แกลลอรี่