ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมด้วยภริยา ได้รับเชิญในฐานะ "กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิก ประจำประเทศไทย" เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

6 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมด้วยภริยา ได้รับเชิญในฐานะ "กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิก ประจำประเทศไทย" เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
แกลลอรี่