บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมพูดคุยความก้าวหน้าของการคิดค้นและพัฒนาอาหารสัตว์ป่วย การดำเนินความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและโภชนาการอาหารสัตว์ สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วยให้มีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวตลอดช่วงอายุขัย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
 
แกลลอรี่