ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แกลลอรี่