ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชมรมอาวุโสสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

15 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แ้กวธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวอวยพรในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 จัดโดย ชมรมอาวุโสสัมพันธ์ของคณะฯ ในโอกาสนี้นักศึกษาพยาบาลได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจให้แก่สมาชิกชมรมอาวุโสสัมพันธ์ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ร่วมทำขนมบัวลอยสูตรสร้างสรรค์ และ การประดิษฐ์การ์ด ส.ค.ส. สุขใจ ตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ภายในงานตัวแทนชมรมอาวุโสสัมพันธ์ได้จัดการแสดงรำเปิดม่านและสาธิตการออกกำลังกายให้สมวัย ซึ่งสร้างบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก ณ ข่วงม่วนใจ๋ อาคาร 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่