วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และคณะทำงาน เข้าร่วมงาน Higher Education (HE) Transnational Education (TNE) Mission to Thailand

16 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และคณะทำงาน ซึ่งได้รับเชิญจาก UK Embassy Bangkok เข้าร่วมงาน Higher Education (HE) Transnational Education (TNE) Mission to Thailand ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมคราวน์พล่าซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ก ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหราชอาณาจักรมากกว่า 12 แห่งภายในงานดังกล่าวฯ โดยการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในระดับสากล
แกลลอรี่