คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

5 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 4 เมษายน 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ณ ห้องรับรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเมืองแม่เหียะ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่