“ทีม โค๊ะ” นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวด “Full Circle Competition”

2 กันยายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     นายวิวัฒน์ ปราศรัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายฑบิณ วังขนาย นางสาวฐานภา ทรงไทย นางสาวณัฐณิชา บุญธรรม นางสาวศุจีภรณ์ นุชวงค์ และนางสาวอชิรญาณ์ ผิวหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีมโค๊ะ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ และนางสาวสุลิตา ทิพยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดโครงการ “Full Circle Competition” รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

     การแข่งขัน “Full Circle Competition” เป็นการประกวดแผนธุรกิจที่เปิดกว้างสำหรับคนไทยทั้งประเทศ ที่มีความสนใจส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธีมการแข่งขัน “Living Sustainably” โดยมีโจทย์เขียนแผนธุรกิจที่นำเสนอความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภค การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

     ทีม “โค๊ะ” ได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสังคมกับโจทย์การแข่งขันภายใต้หัวข้อ “การบริโภคอย่างยั่งยืน” โดยการเสนอแผนธุรกิจในนาม บริษัท อี-โค๊ะ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทศูนย์กลางในการจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นไม้ฟอกอากาศและต้นไม้มงคลที่มีคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการคัดสรรต้นไม้จากแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสม ทั้งยังสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้แพลตฟอร์มเว็บไซต์ E-KHO.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายตลาดต้นไม้ฟอกอากาศและต้นไม้มงคลออนไลน์ รวมทั้งบริการด้านการจัดสวนแบบครบวงจร สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดเด่น คือ E-KHO MATCHING โปรแกรมช่วยจับคู่ต้นไม้ให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพียงระบุความต้องการหรือข้อจำกัด เพื่อให้เว็บไซต์ประมวลผลลัพธ์เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับผู้บริโภคได้ ซึ่งแผนธุรกิจนี้จะสามารถสร้างกำไรสะสมได้ถึง 19,000,000 ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโต 151% ในระยะเวลาเพียง 5 ปี

     นับเป็นความสำเร็จของทีม “โค๊ะ” ที่สามารถนำความรู้ทางด้านการสื่อสารการตลาด บวกกับความชื่นชอบทางด้านการปลูกต้นไม้และการใส่ใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นไอเดียแผนธุรกิจที่สามารถทำให้ผู้บริโภค เข้าถึงตลาดต้นไม้ฟอกอากาศและต้นไม้มงคลที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจชุมชน เกิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ จนนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน นับเป็นการจัดทําแผนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง เพื่อเสริมสร้างการทำงานและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต นำไปสู่การบ่มเพาะบุคลากรด้านการตลาดรุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์สร้างแผนธุรกิจและแนวทางการทำงานด้านดิจิทัลสู่ระดับสากล

     รับชมวิดีโอผลงานของ “ทีม โค๊ะ” ได้ที่ https://bit.ly/31PduWl     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่