คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระดับปริญญาโท

23 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ และหารือแนวทางการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในอนาคตให้มีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่