งานวิ่ง “Run For Village 2023” ครั้งที่ 3

29 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวิ่ง “Run For Village 2023” ครั้งที่ 3 โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี๊ยะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักกีฬาวิ่งและสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (STeP) วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่