ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10 มีนาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

แกลลอรี่