โครงการอบรมเรื่อง "การสร้างสรรค์ขยะให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน" (Green Office)

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการ Green Road จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การการสร้างสรรค์ขยะให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ โครงการ Green Road จังหวัดลำพูน

แกลลอรี่