ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ปิยชนน์ อุนจะนำ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 33 คน จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่