ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ในวันที่ 1 เมษายน 2564

23 มีนาคม 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ
ในวันที่ 1 เมษายน 2564
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
  • ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรผ่านเข้า-ออก มช. หรือ
  • บัตรหมดอายุ
กรุณาใช้เส้นทางอื่น
----------------------------------------------------------------
สามารถลงทะเบียนและต่ออายุได้ที่ https://scmc.cmu.ac.th/web/

ขั้นตอนการลงทะเบียนและต่ออายุ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=912461772577319&id=547779949045505
แกลลอรี่