นศ.คณะสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation Award

8 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นายสัตวแพทย์ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ นักศึกษาระดับปริญญาโท และสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation Award ในงานประชุม The12th International Conference of the Asian Society of Conservation Medicine Jointly with WildlifeDisease Association Asia-Pacific ระหว่างวันที่ 25th-27th Oct 2019 ณ Phnom Penh, Cambodia ในการนำเสนอผลงานเรื่อง Assessment of salivary cortisol and immunoglobulin A in captive Asian elephants(Elephas maximus) โดยมี อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แกลลอรี่