ให้การต้อนรับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มิถุนายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานองค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกบัญชี รวมไปถึงเทคนิควิธีการปรับปรุงบัญชีในระบบ 3 มิติ ระบบการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานด้านเงินทดรองหมุนเวียน โดยมี คุณประพัฒน์ พิละกันทา เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม HB7210

แกลลอรี่