สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

4 สิงหาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
  1. พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 สิงหาคม 2565
  2. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8909 ดูรายละเอียดการรับสมัคร และยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-hris/jobform/


แกลลอรี่