คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190019 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190019 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)