คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ามอบน้ำดื่มและของที่ระลึก เพื่อใช้ในการจัดโครงการหมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 5 VET CMU RUN 2022

6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ามอบน้ำดื่มและของที่ระลึก เพื่อใช้ในการจัดโครงการหมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 5 VET CMU RUN 2022 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่