กิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 10

1 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส” ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการเรื่อง “เราจะช่วยกันเปลี่ยนชีวิต...ด้วยรอยยิ้ม “Dental Networking for Interdisciplinary Cleft Care : Today Together for Better Tomorrow”

พร้อมมอบโล่ห์ขอบคุณคณาจารย์ผู้อุทิศตนแก่หลักสูตรฯ โดยภายในงานพบกับหัวข้อการบรรยายหลากหลายหัวข้อ อาทิ มุมมอง 20 ปี โครงการยิ้มสวย เสียงใสฯ, สปสช...เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง, Why dental networking for cleft care?, Digital dentistry in hospitals for cleft treatment, การแก้ไขการกลืนในทารกปากแหว่งเพดานโหว่, การสร้างศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และการนำเสนอการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์จากภูมิภาคต่างๆของประเทศ ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่