กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามคณะ ประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามคณะ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของทั้งสามคณะ และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเอง ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่