คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช

18 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานองค์กรบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
แกลลอรี่