ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสีแสด ประจำปีการศึกษา 2566

19 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสีแสด" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมัดมือซ้ายขวัญมา มัดมือขวาขวัญอยู่จากคณาจารย์ของคณะฯ รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกในสายรหัส การแสดงโชว์พิเศษจากชมรมต่าง ๆ การจับสลากของขวัญปีใหม่ และ การประกวดแต่งกายในธีม ‘ไทย 4 ภาค’ ณ สนามกีฬาหอพักนักศึกษาพยาบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
.
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และคณาจารย์ อีกทั้งเป็นการอวยพรและเรียกขวัญให้กำลังใจสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทางล้านนาที่มีคุณค่าให้คงอยู่สืบไป
.
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photo of Nursing CMU

แกลลอรี่