สมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนน้ำดื่มและขนมให้น้องๆ ในกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย “ลูกจ๊างขึ้นดอยปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

22 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

สมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนน้ำดื่มและขนมให้น้องๆ ในกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย “ลูกจ๊างขึ้นดอยปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”
แกลลอรี่