ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220072

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิจิตรศิลป์

ข้อมูลโดย : http://www.finearts.cmu.ac.th/blog/ประกาศรับสมัครบุคคลเพ-18/