นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563

25 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ
ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563
#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่