ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

19 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน จำนวน 361 รายการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ link ที่แนบมาพร้อมนี้

https://cmu.to/jWNPe

แกลลอรี่