การนำเสนอเรื่อง “Animal Welfare at Zoos Victoria and Collaborations to Support Elephant Research” โดย Dr. Allison Clarke ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์ จาก Zoos Australia และ The Melbourne Zoo ประเทศออสเตรเลีย

8 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Dr. Janine L. Brown จาก Smithsonian Conservation Biology Institute และคุณ Linda Reifschneider จาก Asian Elephant Support คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สัตวแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการนำเสนอเรื่อง “Animal Welfare at Zoos Victoria and Collaborations to Support Elephant Research” โดย Dr. Allison Clarke ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์ จาก Zoos Australia และ The Melbourne Zoo ประเทศออสเตรเลีย ทั้งในรูปแบบระบบ ZOOM Conference และรับฟังแบบ onsite ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้าน animal welfare ร่วมกันต่อไปด้วย
แกลลอรี่